Plans de Traballo

Os plans de traballo son propostas organizativas e metodolóxicas que se desenvolven en un ou varios proxectos, a nivel de aula ou de centro, para traballar diferentes ámbitos e áreas de coñecemento. Poden ser a longo prazo (varios cursos) ou destinados a un curso escolar en concreto.

As propostas poden partir dunha coordinación, ciclo ou equipo de traballo. Recollemos aquí, algunhas das propostas que se fixeron ou se están a facer no centro:

PROPOSTAS DE TRABALLO

PLAN DE TRABALLO

CURSO

DOCUMENTO
Proposta 25N. O machismo mete medo, o machismo mata
 23-24
METEOBAROUTA Dende o 21-22