Horarios

No CEIP de Barouta non temos administrativa/o polo que as funcións de atención ao público para a tramitación de documentación son asumidas por unha mestra do Centro Educativo.

O horario de atención ao público é de luns a venres de 09h00 a 09h45 e de 13h10 a 14h00. Recoméndase solicitar cita previa.

HORARIOS

LECTIVO

Alumnado

Luns a Venres

09h00 a 14h00

DOCENTE

Profesorado

Luns a Venres

08h40 a 15h00

ATENCIÓN  AO PÚBLICO

Cita Previa

Email:

Tlfno: 881867455

CONTACTO CO PROFESORADO

Se precisades pedir cita para o profesorado do Centro, podedes ver os contactos no apartado desta web “Profesorado” ou picando aquí

Tamén podedes usar o aplicativo abalarMóbil para contactar