Profesorado

NOME

FUNCIÓN

@

Alonso
Barreiro Caxade
Director
Mestre de Ed. Inf./Prim.
Vito
García Álvarez
Xefa de Estudos
Titora de Ed. Infantil B
María
Pena Rodríguez
Secretaria
Titora de Ed. Infantil B
Monse
García Cajuso
Titora de Ed. Infantil C
Coord. Ed. Infantil 
Paula
Casal Barreiro
Titora de Ed. Infantil A
Coord. EDLG
Martina
Esperante Lago
Titora de 1º EP
Coordinadora Aula Proxectos
Anita
Losada Montero
Titora de 2º EP
Coord. Biblioteca
Iria
Pichel Beleiro
Titora de 3º EP
Coord. Igualdade
Silvia
López Carou
Titora de 4º EP
Coordinadora MeteoBarouta
Inma
Mosquera Rodríguez
Titora de 5º EP
Coordinadora voluntariado biblioteca
Oliva
Vergara Marcos
Titora de 6º EP
Coord. PFPP e Programa Jean Monnet
Merche
Alonso Padrón
Mestra de Inglés
Camilo
García Castro
Mestre de Música
Coord. TIC e E-DIXGAL
Gabi
Gómez Buján
Mestre de Ed. Física
Marta
Vieites Sabel
Mestra de Relixión
Daniel
Blanco Carpente
Xefe do Departamento de Orientación
Juan Manuel
Lago Lestón
Especialista de PT
Coord. Plan Dixital e
Polo Creativo
Lorena
Riveiro Pardo
Especialista de PT
Coord. Convivencia e Benestar
Cristina
Prego Insua
Especialista de AL
Coord. Act. Complementarias

Tamén podedes usar o aplicativo abalarMóbil para contactar