Envío de arquivos

    Pulsa en "Examinar" e selecciona o arquivo a enviar.

    * Tamaño máximo do ficheiro 25Mb