Localización e Contacto

42.910583, -8.655243 | Concello de Ames

CONTACTO

TELEFONOS

Conserxería

881867455

Dirección

881867456

Dpto. Orientación

881867457

Portátil Conserxería

881867458

Secretaría

881867459

CORREO-E

Xeral

ENDEREZO

CEIP de Barouta

Barouta, 11

15229 – Ames

A Coruña

DETALLES

Datos en edu.xunta.gal

Ver

Para información e contacto co profesorado, ver no apartado “Profesorado” desta web